Antud Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on LA Baltic OÜ (registrikood 12378092), Kentmanni tn 4 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10116, telefoni nr +372 622 9214 , e-mail info@interiorstore.ee. LA Baltic OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ja ESTO AS-le.
LA BALTIC OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel andmete minimaalsuse printsiibist.

Teenuskeskkondades sh. E-poes kogutakse isikuandmeid vaid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks.

E-poes tehingu teostamisel töödeldavad isikuandmed on:

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);/li>
 • klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
 • ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
 • isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);
 • veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

 • Veebipoes säilitatakse andmeid vaid juhtudel, mis on vajalikud raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Veebipoes säilitatakse ostude ajalugu 3 aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@interiorstore.ee . Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Klient saab tellida e-mailile InteriorStore uudiskirja ja SMS teavitusi, andes sellekohase nõusoleku kas ostu sooritamisel või registreerides oma e-posti aadressi, mobiiltelefoni kodulehel. Nõusoleku uudiskirja saamiseks saab klient tagasi võtta uudiskirjas sisalduva „Eemalda“ lingi kaudu. SMS teavituse loobumiseks tuleb kontakteeruda info@interiorstore.ee

Kodulehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Oma kodulehel kasutame küpsiseid ehk väikseid tekstifaile, mis salvestatakse külastaja arvutisse või mobiiliseadmesesse veebilehe külastamisel. Küpsised on vajalikud otseselt teenuse pakkumiseks ning ka kasutajamugavuse analüüsimiseks, et pakkuda kvaliteetsemat teenust.

Teenuse pakkumiseks kasutame hädavajalikke ehk seansiküpsiseid, mis kustutakse, kui klient sulgeb veebibrauseri.
Küpsiseid saab kasutaja ise hallata (keelata ja lubada) oma veebibrauseri kaudu, kuid on oluline silmas pidada, et keelates hädavajalikud küpsised pole võimalik teenust kasutada.

Juhised enamlevinud veebibrauserite küpsiste seadistamiseks leiab:

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.
Jätame endale õiguse vajadusel üldpõhimõtteid muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töölemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@interiorstore.ee).
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).